Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Kierownictwo urzędu


Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński


Sekretariat Prezydenta Miasta Koszalina
tel. 94 34 88 603   


Kierownictwo Urzędu Miasta w Koszalinie


Godziny pracy

Urząd Miejski czynny jest

w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:15 - 15:15


Godziny przyjmowania klientów:

w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00
od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie:
 
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3: 
 
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej np:
opłaty za wszelkie pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.

Sprawdź pozostałe konta bankowe Urzędu Miejskiego

Ważny komunikat

Komunikat w sprawie decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości za rok 2021

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałym opóźnieniem w wydaniu decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości za rok 2021 prosimy o cierpliwość. Decyzje sukcesywnie są doręczane. Jednocześnie informujemy, że nie będzie to skutkowało naliczaniem odsetek. Podatek będzie wymagany w...

więcej o informacji: Komunikat w sprawie decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości za rok 2021

Ważna Informacja

Wszystkie bieżące informacje na temat funkcjonowania miasta i jednostek miejskich w czasie epidemii można znaleźć na stronie www.koszalin.pl

więcej o informacji: Ważna Informacja

Tablica ogłoszeń

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA! Od 01.01.2021 r. Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Miasta Koszalina świadczona będzie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Punkty stacjonarne będą NIECZYNNE!

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskicih

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 przyjęcia interesantów we wszystkich punktach przyjęć RPO są bezterminowo zawieszone.  Od 19 października 2020 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zawiesza także bezpośrednią obsługę Interesantów tj., w siedzibie Biura Rzecznika...

Ogłoszenie - N-I.0711.4.2021.JK - wykazy wywieszone w okresie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 18.04.2021 r.

Prezydent Miasta Koszalina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim 6-7 wywieszono wykazy nieruchomości położonych w Koszalinie, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę i wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na podstawie Zarządzenia...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin – Lubiatowo" w Koszalinie

Koszalin, dnia 18 marca 2021 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin – Lubiatowo" w Koszalinie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Prezydent Miasta Koszalina wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia...

Ogłoszenia o naborze

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie

zamówienie na „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP-8.271.1.3.2021.EM

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa od 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Dostawa komputerów typu All-In-One wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

zamówienie na Dostawa komputerów typu All-In-One wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP-9.271.1.1.2021.AN

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa od 130.000 zł do poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Świadczenie kompleksowej usługi (zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatacja) użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w ramach systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego (KRM) – II etap kontynuacja.

zamówienie na Świadczenie kompleksowej usługi (zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatacja) użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w ramach systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego (KRM) – II etap kontynuacja.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-6.271.1.44.2020.AP

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt stanowiącym własność Zamawiającego, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt

zamówienie na Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt stanowiącym własność Zamawiającego, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-8.271.1.51.2020.EM

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru sektora II Gminy Miasto Koszalin

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru sektora II Gminy Miasto Koszalin

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-6.271.1.56.2020.AP

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Przetargi nieruchomości

Adres nieruchomości: w pobliżu ulicy Lubiatowskiej

Adres nieruchomości w pobliżu ulicy Lubiatowskiej

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 170/7 w obrębie nr 0042, położona w Koszalinie w pobliżu ul. Lubiatowskiej)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 545 000,00 zł neto

Data przetargu

Adres nieruchomości: teren Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację

Adres nieruchomości teren Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 22/4 w obrębie nr 0006 położona na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1 180 000,00 zł netto

Data przetargu

Adres nieruchomości: ul. Orla 2a

Adres nieruchomości ul. Orla 2a

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 19/8 w obrębie nr 0026, położona w Koszalinie przy ul. Orlej 2a)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 560 000,00 zł netto

Data przetargu

Adres nieruchomości: u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej

Adres nieruchomości u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 58/6 w obrębie nr 0023 i działka nr 249/5 w obrębie nr 0022, położona w Koszalinie u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 6 535 000,00 zł netto

Data przetargu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij