Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Kierownictwo urzędu


Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński


Sekretariat Prezydenta Miasta Koszalina
tel. 94 34 88 603   


Kierownictwo Urzędu Miasta w Koszalinie


Godziny pracy

Urząd Miejski czynny jest

w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:15 - 15:15


Godziny przyjmowania klientów:

w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00
od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie:
 
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3: 
 
07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej np:
opłaty za wszelkie pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.

Sprawdź pozostałe konta bankowe Urzędu Miejskiego

Ważny komunikat

Ważna Informacja

Informujemy, że 4 czerwca 2021 roku (piątek) Urząd Miejski w Koszalinie będzie nieczynny , w związku  z ustawowym dniem wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. oraz na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 157/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie...

więcej o informacji: Ważna Informacja

Tablica ogłoszeń

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA! Od 01.01.2021 r. Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Miasta Koszalina świadczona będzie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Punkty stacjonarne będą NIECZYNNE!

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskicih

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 przyjęcia interesantów we wszystkich punktach przyjęć RPO są bezterminowo zawieszone.  Od 19 października 2020 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zawiesza także bezpośrednią obsługę Interesantów tj., w siedzibie Biura Rzecznika Praw...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta o ponownym wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych przez Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Koszalin, dnia 11 maja 2021 r. A-I-8.6740.1.33.2021.AT ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 15zzzzzn 1 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV - Batalionów Chłopskich” w Koszalinie

Koszalin, dnia 5 maja 2021 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV - Batalionów Chłopskich” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno - kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo"

Ogłoszenia o naborze

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie

zamówienie na „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BZP-8.271.1.3.2021.EM

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa od 5.350.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Dostawa komputerów typu All-In-One wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

zamówienie na Dostawa komputerów typu All-In-One wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-9.271.1.1.2021.AN

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa od 130.000 zł do poniżej 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Świadczenie kompleksowej usługi (zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatacja) użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w ramach systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego (KRM) – II etap kontynuacja.

zamówienie na Świadczenie kompleksowej usługi (zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatacja) użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w ramach systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego (KRM) – II etap kontynuacja.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-6.271.1.44.2020.AP

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt stanowiącym własność Zamawiającego, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt

zamówienie na Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt stanowiącym własność Zamawiającego, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Koszalina oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii rannym bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-8.271.1.51.2020.EM

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru sektora II Gminy Miasto Koszalin

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru sektora II Gminy Miasto Koszalin

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BZP-6.271.1.56.2020.AP

zamawiający Urząd Miejski w Koszalinie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa od 214.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Przetargi nieruchomości

Adres nieruchomości: ul. Szarych Szeregów 5

Adres nieruchomości ul. Szarych Szeregów 5

Przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 47/8 i działka nr 47/9 w obrębie nr 0010, położona w Koszalinie przy ul. Szarych Szeregów 5)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 800 000,00 zł netto

Data przetargu

Adres nieruchomości: ul. Grabowa 4

Adres nieruchomości ul. Grabowa 4

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 115/1 w obrębie nr 0031, położona w Koszalinie przy ul. Grabowej 4)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 85 000,00

Data przetargu

Adres nieruchomości: w pobliżu ulicy Lubiatowskiej

Adres nieruchomości w pobliżu ulicy Lubiatowskiej

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 170/7 w obrębie nr 0042, położona w Koszalinie w pobliżu ul. Lubiatowskiej)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 545 000,00 zł neto

Data przetargu

Adres nieruchomości: przy ul. Heleny Modrzejewskiej

Adres nieruchomości przy ul. Heleny Modrzejewskiej

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 120 w obrębie nr 0026, położona w Koszalinie przy ul. Heleny Modrzejewskiej)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 150 000,00 zł netto

Data przetargu

Adres nieruchomości: teren Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację

Adres nieruchomości teren Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 22/4 w obrębie nr 0006 położona na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację)

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 1 180 000,00 zł netto

Data przetargu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij