Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Statystyki oglądalności BIP od dnia 24.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 24621
Numery kont bankowych 4511
SO-05 Wydawanie dowodów osobistych 4184
WYKAZ KART USŁUG 3919
Ważna Informacja 3745
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie 3720
Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie 3697
Numery telefonów 2536
BZP-5.271.1.29.2020.AB 2490
Stanowisko inspektora w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie 2344
Prezydent Miasta 2321
SO-01 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 2304
Zatrudnienie i wynagrodzenia 2028
Km-25 Wydanie prawa jazdy 1903
BZP-6.271.1.13.2020.AP 1564
BZP-5.271.1.20.2020.AB 1546
MZON-01 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia 1428
BZP-6.271.1.25.2020.AP 1426
BZP-2.271.1.23.2020.SA 1415
Km-18 Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu 1293
BZP-5.271.1.12.2020.AB 1240
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) -formularz dla osób fizycznych, z wyjątkiem tych, które są współwłaścicielami/współposiadaczami nieruchomości z osobami prawnymi 1137
Km-13 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu 1122
GK-01 Wypisy, wypisy i wyrysy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków Miasta Koszalina 1057
Km-01 Rejestracja nowego pojazdu 1022
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina 1010
Km-03 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej poza Koszalinem 983
GK-03 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych 928
SO-03 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 912
BZP-2.271.1.5.2020.SA 904
A-06 Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę 879
A-01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 808
A-07 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych innych niż w kartach A-14 i A-13 803
USC-07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 793
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie 754
BZP-6.271.1.21.2020.AP 749
A-04 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 747
USC-03 Sporządzenie aktu zgonu 739
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 734
Km-02 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 717
Kierownictwo urzędu 703
A-03 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 693
A-09 Wydawanie dziennika budowy 683
SO-02 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego 680
Załatwianie spraw za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP 673
MZON-05 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek / (niepełnosprawność) 641
Informacje dotyczące wniosku o rejestrację pojazdu składanego drogą elektroniczną. 637
Godziny pracy 618
Fn-01 Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości 604
BZP-2.271.1.14.2020.SA 570
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 4649
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2020 392
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2020 336
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2020 328
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2020 312
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2020 294
Treści Zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 264
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 230
Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2020 205
wrzesień 2020 196
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, luty 2020 185
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2020 160
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 117
Treści zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2019 (od 618 do nr 691) 110
październik 2020 102
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2019 (od nr 472) 100
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2011 (od nr 272 do nr 330) 95
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, sierpień 2019 (od nr 418 do nr 471) 93
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2017 (od nr 1329 do nr 1424) 93
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2019 (od nr 270) 92
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2010 (od nr 2453 do nr 2481) 85
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2019 (od nr 62 do nr 120) 84
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2012 (od nr 701 do nr 754) 83
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2006 (od nr 01 do nr 35) 82
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2019 (od nr 534) 82
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2019 (od nr 313 do nr 360) 81
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, lipiec 2013 (od nr 1762 do nr 1824) 80
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, listopad 2002 (od nr 1 do nr 7) 80
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2012 (od nr 928 do nr 1013) 77
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2002 (od nr 8 do nr 41) 77
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2003 (od nr 42 do nr 120) 77
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2016 (od nr 979 do nr 1050) 76
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, październik 2013 (od nr 1967 do nr 2023) 76
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2004 (od nr 1166 do nr 1271) 75
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2012 (od nr 1385 do nr 1424) 75
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2014 (od nr 1 do nr 43) 75
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2008 (od nr 1064 do nr 1108) 75
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2014 (od nr 2416 do nr 2462) 74
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, marzec 2014 (od nr 2224 do nr 2294) 74
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2008 (od nr 897 do nr 975) 72
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2009 (od nr 1505 do nr 1554) 72
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, kwiecień 2013 (od nr 1587 do nr 1633) 72
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, maj 2009 (od nr 1445 do nr 1504) 72
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, wrzesień 2014 (od nr 2637 do nr 2679) 72
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2006 (od nr 2608 do nr 2691) 71
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2013 (od nr 1682 do nr 1761) 70
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2017 (od nr 1664 do nr 1711) 70
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2015 (od nr 330 do nr 398) 69
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2018 (od nr 2314 do nr 2365) 68
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2018 (od nr 2069 do nr 2115) 68
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Koszalinie oraz nagrania z poprzedniej sesji 3223
Kluby Radnych 1138
Komisje Rady Miejskiej 1085
Dyżury radnych Rady Miejskiej 1075
Sesje Rady Miejskiej 875
Radni Rady Miejskiej 769
Radni Rady Miejskiej 353
Debata nad raportem o stanie miasta za 2019 rok 350
Trybuna Obywatelska 340
Procedura wnoszenia projektu uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej (uchwała Nr II/30/2018 z 20.12.2018 r) 246
XIX sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 18 czerwca 2020 roku 199
Zapytanie 15/2020 w sprawie 1) funkcjonowania i finansowania ośrodka interwencji kryzysowej Centrum Kryzysowego, 2) Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki 195
Zapytanie 5/2020 w sprawie zakupu 100 tys. sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców Koszalina 184
Interpelacja 13/2020 w sprawie 1) wdrożenia Programu In Vitro w Koszalinie, 2) działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w powiązaniu z przeciwdziałaniem przemocy 174
XVII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 23 kwietnia 2020 roku 151
XVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 maja 2020 roku 151
XX sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 września 2020 roku 143
Interpelacja 15/2020 w sprawie ogłoszenia i rozpisania konkursu na hymn Koszalin 142
Interpelacja 14/2020 w sprawie wiaduktu na Al. Monte Cassino 140
Interpelacja 10/2020 w sprawie niekoszenia trawników w Mieście 139
Interpelacja 9/2020 w sprawie 1) remontu nawierzchni drogi dojazdowej i podwórka przy ul. Szpitalnej, 2) doprowadzenia do stanu bezpiecznego użytkowania ul. Hołdu pruskiego 10-12. 139
Interpelacja 21/2020 w sprawie 1) użytkowania drogi przy ul. Podgórnej oraz o otwarcie parkingu przy dawnym MOPR, 2) odłowu dzików grasujących przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „MALWA” , 3) uchwały krajobrazowej 138
Interpelacja 11/2020 w sprawie 1) bezpłatnego wystawienia stolików oraz rozszerzenia przestrzeni użytkowej na chodnikach, placach i ulicach przylegających, 2) stojaków na rowery przy Górze Chełmskiej 136
Interpelacja 12/2020 w sprawie cen paliw na stacjach należących do Miasta 135
Interpelacja 8/2020 w sprawie przedstawienia danych dotyczących liczby zgonów na terenie Gminy Miasta Koszalina od stycznia 2019 do kwietnia 2020 r. 135
Wniosek 6/2020 w sprawie nieprzekazywania Poczcie Polskiej spisów wyborców 135
Zapytanie 11/2020 w sprawie przeanalizowania organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa 135
Zapytanie 8/2020 w sprawie ulicy Zientarskiego 134
Interpelacja 6/2020 w sprawie 1) przesunięć w budżecie miasta i zakupienia testów na obecność koronawirusa, 2) wydłużenia uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom koszalińskich szkół ważności miesięcznych abonamentów komunikacji miejskiej, 3) wprowadzenia specjalnych procedur na czas wyborów prezydenckim, które zminimalizują ryzyko zakażenia 131
Interpelacja 5/2020 w sprawie 1) ulicy oraz chodnika przy ul. Kostenckiego 2-4, 2) przejścia przy ul. Przemysłowej 2-4, 3) nieprawidłowego oznakowania przy ul. Wspólnej i ul. Weteranów 128
Interpelacja 7/2020 w sprawie 1) zamontowania koszy na odchody zwierząt, 2) przeanalizowanie stawek za wywóz śmieci 128
Zapytanie 3/2020 w sprawie złego stanu ul. Partyzantów i ul. Giełdowej 128
XVI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2020 roku 127
Zapytanie 4/2020 w sprawie budynku koszalińskiej Filharmonii 126
Interpelacja 1/2020 w sprawie wspierania przez publiczne szkoły podstawowe wspierają dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 125
Interpelacja 18/2020 w sprawie 1) Młodzieżowej Rady Miasta, 2) zamontowanie progów zwalniających przy ul. Batalionów Chłopskich 125
Wniosek 7/2020 w sprawie samochodów ciężarowych w okolicy ul. Władysława IV 124
Interpelacja 2/2002 w sprawie 1) odcinka ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z Armią Krajową i Krakusa i Wanda, 2) wiaduktu 121
Wniosek 9/2020 w sprawie problemu mieszkańców Koszalina z zaburzeniami psychicznym lub niedostosowanymi 120
Zapytanie 2/2020 w sprawie 1) miejsc w koszalińskich żłobkach, 2) wymiany parkometrów 118
Interpelacja 16/2020 w sprawie 1) nieporządku przy koszalińskich śmietnikach, 2) wyznaczenia miejsc parkingowych do parkowania dla samochodów towarowych przy ul. Władysława IV 117
Interpelacja 17/2020 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 117
Zapytanie 1/2020 w sprawie 1) aktualnego stanu przygotowań do wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały Rady Miejskiej dot. leczenia niepłodności, 2) sfinansowania przez Miasto szczepień przeciwko grypie dla opiekunek – pracowników Żłobka Miejskiego, 3) korekty oznakowania poziomego na nowym rondzie im. Politechniki Koszalińskiej 117
Zapytanie 10/2020 w sprawie Budżetu Obywatelskiego 117
XIV sesja Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 30 stycznia 2020 roku 113
Interpelacja 3/2020 w sprawie 1) porządku przy śmietniku ul. Kolejowej 25-33, 2) remontu ulicy Kolejowej, 3) pieców węglowych 112
Interpelacja 20/2020 w sprawie likwidacji przychodni rehabilitacyjnej w koszalińskim szpitalu 111
Zapytanie 12/2020 w sprawie 1) targowiska przy ul. Władysława IV 2) znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu" między ul. Podgórną a ul. Batalionów Chłopskich 111
Interpelacja 4/2020 w sprawie 1) spowalniaczy przy ul. Lutyków, 2) problemów sanitarnych na terenie strefy ekonomicznej 107
Interpelacja 24/2020 w sprawie 1) zjazdu z ul. Odrodzenia do ul. Batalionów Chłopskich, 2) otwarcia dla mieszkańców parkingu przy dawnym MOPR, 3) ulicy Batalionów Chłopskich 105
Statystyki strony Miasto Koszalin
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Koszalinie 2031
49. Uchwała Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. 1350
31. Uchwała Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 673
Statut Miasta Koszalina 551
8. Uchwała Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 549
51. Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 436
Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w 2020 roku 434
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 386
18. Uchwała Nr XL/580/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. 380
Raport o stanie Miasta Koszalina za 2019 rok 374
24. Uchwała Nr XLV/624/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 371
52. Uchwała Nr XLVIII/702/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. 359
13. Uchwała Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. 341
50. Uchwała Nr XLII/595/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. 323
22. Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. 310
Baza Stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 301
15. Uchwała Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 298
46. Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r. 277
Baza Fundacji w Koszalinie 263
11. Uchwała Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r. 252
10. Uchwała Nr XXI/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. 245
Podział dotacji na rok 2020 238
Strategia Rozwoju Koszalina 227
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 227
7. Uchwała Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. 218
Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dot. Domu Samotnej Matki "Dar życia" w Koszalinie - utworzenie 13 nowych miejsc 215
39. Uchwała Nr XXVIII/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 214
40. Uchwała Nr XXVIII/441/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. 214
Konwencja ONZ easy to read 209
Organizacje Pożytku Publicznego w Koszalinie 206
Baza Klubów Sportowych w Koszalinie 205
16. Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 200
47. Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 197
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 196
43. Uchwała Nr XLI/623/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r. 195
5. Uchwała Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 1997 r. 190
Baza Oddziałów Stowarzyszeń 190
Baza Uczniowskich Klubów Sportowych w Koszalinie 181
Baza Klubów Sportowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie 180
44. Uchwała Nr XLV/665/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. 176
Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. 176
Powszecny Spis Rolny - informacja ogólna 174
30. Uchwała Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 171
WYBORY NA ŁAWNIKÓW 161
23. Uchwała Nr XXXI/359/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009 r. 159
48. Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 157
29. Uchwała Nr LII/610/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXI/471/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 153
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 146
Raport o Stanie Miasta Koszalina za 2018 rok 145
34. Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. 143
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 488
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie 424
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich 307
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie 305
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie 291
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie 276
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie 266
Dane przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Koszalin 258
Żłobek Miejski 243
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie 232
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 229
Kryteria rekrutacji do przedszkoli 204
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 204
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 193
Dane szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 183
2019 rok 181
Wykaz szkół i placówek wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin 164
Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie 161
Centrum Kultury 105 145
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 141
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 138
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie 127
Jednorazowa dotacja dla uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 126
Muzeum 122
Organizacje Pozarządowe 116
2020 rok 110
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 107
Wykaz placówek wsparcia dziennego w Koszalinie 105
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalnośc na terenie Gminy Masta Koszalina https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=2461 103
Organizacje realizujące zadania miasta w zakresie uzależnień 101
Kontakt 100
Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 100
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 99
Filharmonia Koszalińskaim. Stanisława Moniuszki 98
Wykaz Oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie 98
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 95
Nabór do Żłobka Miejskiego 2020/2021 95
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 90
Oświadczenie o posiadaniu REGON i NIP 86
Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 81
Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej 81
Historia 80
Statut 78
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 74
Wniosek o wydanie zezwolenia 73
Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 72
Osiągnięcia 70
Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina 69
Wyniki wyborów 69
Półroczne rozliczenie dotacji celowej lipiec - grudzień 64
Statystyki strony Rady Osiedli
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory do Rad Osiedli 3008
Składy osobowe, siedziby, kontakt 1234
Druki i formularze 881
Wykaz kandydatów w wyborach do Rad Osiedli 875
Informacje dla wyborców - mieszkańców Osiedli 638
Informacje dla kandydatów do Rad Osiedli 615
Utworzenie Rad Osiedli 610
Zarządzenie - zasady gospodarki finansowej 536
Uchwały i Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta 408
Informacje dla kandydatów do Osiedlowych Komisji Wyborczych 400
Statuty Rad Osiedli 148
Terminarz dyżurów - plan na 2020 rok 130
Klauzula informacyjna 112
Zarządzenie w sprawie realizacji wydatków przez Osiedla - jednostki pomocnicze Gminy Miasto Koszalin 97

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij